Σχεδιασμός Εντύπων

Σχεδιάζουμε από επαγγελματικές κάρτες, flyer, δίπτυχα και folder έως εταιρικά έντυπα και καταλόγους, με υψηλή αισθητική και εύστοχη προσέγγιση.

σχεδιασμός καταλόγων

Συνδυάζουμε τον πρωτότυπο σχεδιασμό και τις πρωτοποριακές ιδέες με το marketing ώστε το αποτέλεσμα να είναι μοναδικό και να επιτυγχάνει τον εμπορικό του στόχο.

 

 

 

 

Posted in Noesis Olon and tagged , .

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων