Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας

Η εταιρική ταυτότητα είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια μιας επιχείρησης. Είναι η οπτική απεικόνιση της φιλοσοφίας, των στόχων, και των αξιών της επιχείρησης σας.  Δημιουργείται μετά από μελέτη και ακολουθεί την επιχείρηση σας σε κάθε της βήμα. Σας ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες εταιρείες και προσδίδει εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηρίστηκα που σας κάνουν μοναδικούς.

σχεδιασμός εταιρικης ταυτοτητας

Η εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει το λογότυπο (Logo) και τα χρώματα που σας προσδιορίζουν, το προφίλ της εταιρείας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τα moto που σας χαρακτηρίζουν, κάρτες, επιστολόχαρτα, έγγραφα, παραστατικά, φυλλάδια, έντυπα, σακούλες, σφραγίδες και ηλεκτρονικές υπογραφές.

Posted in Noesis Olon and tagged .

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων