Ανίχνευση & αφαίρεση ιών και spam

Προτείνουμε και εγκαθιστούμε τα καλύτερα Antivirus της αγοράς, ρυθμίζουμε και παραμετροποιούμε το σύστημα, και αφαιρούμε αποτελεσματικά μολυσμένα αρχεία.

Posted in Noesis Olon and tagged , .

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων