Εγκατάσταση δικτύων Υπολογιστών

Σχεδιάζουμε τη δομή του δικτύου υπολογιστών σας, αποκαθιστούμε βλάβες τόσο στο υλικό όσο και στο λογισμικό σας, και προτείνουμε λειτουργικές λύσεις για τη βελτιστοποίηση της δομής του.

Μια βλάβη μπορεί να είναι απλά ένα κατεστραμμένο καλώδιο ή κάτι πολύ περισσότερο εξειδικευμένο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα το χειριστούμε ανάλογα.

Posted in Noesis Olon and tagged , .

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων