Εγκατάσταση εξιδεικευμένου λογισμικού

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, ρύθμιση και παραμετροποίηση οποιουδήποτε λογισμικού κυκλοφορεί στην αγορά, και σε ορισμένες περιπτώσεις τη διεξαγωγή μαθημάτων εκμάθησης.

Posted in Noesis Olon and tagged , , .

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων