Εγκατάσταση Λειτουργικών συστημάτων

Στη Noesis αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, ρύθμιση και παραμετροποίηση οποιουδήποτε λειτουργικού συστήματος, καθώς επίσης το γνωστό σε όλους format του Η/Υ εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο, το backup αρχείων και ρυθμίσεων και την επαναφορά του λειτουργικού.

Posted in Noesis Olon and tagged , , .

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων