Εγκατάσταση , οργάνωση και συντήρηση Μηχανογραφικού εξοπλισμού

Η συντήρηση και αναβάθμιση του Μηχανογραφικού εξοπλισμού σας είναι σε πολύ καλά χέρια. Αναλαμβάνουμε τη ρύθμιση και συντήρηση τόσο των υπολογιστών και των περιφερειακών σας, όσο και τις ταμειακές μηχανές σας, τις ηλεκτρονικές ζυγαριές, τους φορολογικούς μηχανισμούς και εκτυπωτές κ.λπ.….

Posted in Noesis Olon and tagged , , .

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων