Εξυπηρέτηση πελατών, τηλεφωνικά , και με απομακρυσμένη πρόσβαση

Δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να σας επισκεφτεί τεχνικός μας για κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ενδεχομένως το πρόβλημα να μπορεί να λυθεί τηλεφωνικά ή απομακρυσμένα μέσω σύνδεσης των υπολογιστών μας με τη χρήση team viewer.

Posted in Noesis Olon and tagged , , , , .

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων