Επισκευή και συντήρηση Υπολογιστών και περιφερειακών

Ταχεία διάγνωση βλάβης και άμεση επιδιόρθωση. Προτείνουμε τη φθηνότερη και ταυτόχρονα ποιοτικότερη λύση στο πρόβλημα. Επιδιορθώνουμε βλάβες, αντικαθιστούμε parts του υπολογιστή και καθαρίζουμε το εσωτερικό του από σκόνη & βρωμιά.

Posted in Noesis Olon and tagged , , , , .

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων