Τήρηση αρχείου συντήρησης – επισκευής & προγραμματισμός

Δημιουργούμε αρχείο πελάτη με δυνατότητα υπενθυμίσεων σχετικά με ενδεχόμενα επαναλαμβανόμενες ενέργειες συντήρησης και ελέγχων.

Έτσι μπορούμε να επεμβαίνουμε χωρίς να ανησυχείτε πως κάτι θα ξεχαστεί, όπως για παράδειγμα η ανανέωση μιας άδειας antivirus, και να προχωράμε σε τακτικούς ελέγχους και αναβαθμίσεις πάντα σε προ συνεννόηση μαζί σας.

Απώτερος στόχος η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Posted in Noesis Olon and tagged , , .

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων